Wonen is een subjectief gegeven. Het moet klikken tussen jou en de woning. Anderzijds mag je ook niet te zeer op je gevoelens afgaan. Wie zich laat leiden door emoties, ziet bepaalde dingen over het hoofd. Het zijn juist deze dingen die je later enorm kunnen storen en je met bijkomende kosten kunnen opzadelen. Laat je niet alleen leiden door de prijs, maar ook door andere factoren zoals bijvoorbeeld de staat van de woning.

Controleer de staat van het huis

 • Neem je tijd en vergeet de details niet.
 • Ga op zolder kijken, bekijk het dakhout, kijk of de ramen goed sluiten, controleer hoe het zit met de beglazing en de isolatie …
 • Vochtproblemen verdienen speciale aandacht. Hier en daar een kleine vochtvlek is geen ramp, maar het mag geen extreme vormen aannemen. Veel verkopers proberen dit te verdoezelen met een verflaag. Vraag uitleg als je merkt dat het plafond in één bepaalde kamer voorzien werd van een relatief verse verflaag. Kijk ook of de kelder droog is.
 • Een kritisch en grondig onderzoek aan de woning vertelt je veel over de staat van de woning, maar niet alles. Daarom is het raadzaam om een specialist – een architect of een aannemer – mee te nemen naar de woning. Zeker wanneer je verregaande verbouwingswerken wilt laten uitvoeren.
 • Bekijk ook hoe het zit met de akoestische prestaties van de woning. Je wil immers niet kunnen horen wat je buren te vertellen hebben.
 • Wat geldt voor de akoestische prestaties geldt ook voor het thermische aspect. Hoeveel moet je nog investeren om te vermijden dat je energiekosten de pan uit swingen. Vraag naar het energieprestatiecertificaat (epc) dat weergeeft hoe energiezuinig of -verslindend de woning is. De verkoper moet dit kunnen voorleggen. Doet hij dit niet dan heeft hij ongetwijfeld wat te verbergen.
  • Het epc is enkel van toepassing op woningen die dateren van voor 2006. Alle andere woningen moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving.
 • Bezoek de woning bij klaarlichte dag. Neem altijd een zaklamp mee om in de donkere hoeken (zolder, kelder) te kunnen kijken. Kijk ook achter zetels, bedden, meubilair, gordijnen en onder tapijten.
 • Vraag ook naar het attest inzake bodemverontreiniging.

Technische installaties

Foto: Viessmann Belgium bvbaBewaren

 • Een belangrijke bron van ergernis bij oude huizen zijn de technische installaties: elektriciteit, sanitair en verwarming.
 • Als die installaties al meer dan pakweg tien of twintig jaar oud zijn, doe je er misschien best aan om alles eens grondig te vernieuwen.
 • Als je een nieuwe vloer wil leggen of andere verbouwingswerken uitvoeren plant, vervang dan in één keer mee de leidingen.
 • Het is goedkoper en efficiënter om alles in één keer goed te doen dan om voor de verhuis een kleine aanpassing door te voeren en binnen een aantal jaren opnieuw de nodige werken te moeten uitvoeren.
 • Sommige oude boilers en cv-ketels halen zo’n laag rendement dat het zonde is om ze nog te laten functioneren tot ze hun laatste snik gegeven hebben. Door het hogere rendement van een nieuwe ketel heb je die investering vaak erg snel terugverdiend. Bovendien krijg je hier verschillende premies voor en heb je recht op fiscale aftrek. Raadpleeg de Livios-Premielinker.

Vergunningen en bezwarende of bindende omstandigheden

Bewaren

 • Verlies de administratieve en juridische aspecten niet uit het oog.
 • Controleer of de woning volledig vergund is. Als de vorige eigenaar een bijbouw gerealiseerd heeft zonder vergunning, riskeer je dat je bij eventuele problemen dat deel op eigen kosten zal moeten laten afbreken. De vorige eigenaar blijft dan buiten schot.
 • Ga ook na hoe het zit met de stedenbouwkundige voorschriften en andere technische beperkingen. Niet onbelangrijk als je uitbreidingsplannen hebt.
 • Bekijk ook de stedenbouwkundige bestemming van de gronden in de directe omgeving.
 • Let op erfdienstbaarheden.
 • Recht van opstal.
 • Onteigening.
 • Huurovereenkomsten.
 • Is de verkoper wel degelijk eigenaar of heeft hij enkel vruchtgebruik?
 • Is de verkoper niet failliet verklaard?
 • Is de verkoper meerderjarig?
 • Gaat het om een onroerend goed in onverdeeldheid anders moeten alle onverdeelde eigenaars tekenen.

Ligging

Een factor die je niet uit het oog mag verliezen is de ligging van de woning.

Check de oriëntatie. Is er voldoende daglicht?

Voldoende beschutting tegen inkijk.

Afstanden tot winkels, scholen, ziekenhuizen, sportaccomodaties …

Geluids- en geurhinder.

Luchtverontreiniging.

Extra kosten voor aansluiting op openbare voorzieningen?

Een verkoopovereenkomst bevat:

 • Identiteit van koper en verkoper.
 • Beschrijving van onroerend goed.
 • Vermelding eventuele erfdienstbaarheden.
 • Vermelding verkoop vrij van lasten en inschrijvingen.
 • Tijdstip van ingebruikname.
 • Tijdstip van betaling betaalde voorschot.
 • Tijdstip van verlijden van de akte.
 • Keuze van de notaris.
 • Clausule inzake bodemattest.
 • Stookolieattest.