Voor je een woning koopt, is het goed om een bepaald budget vast te leggen. Hou er rekening mee dat de aankoop van je nieuwe huis of appartement niet je volledige budget mag opslorpen. Er komen bij de aankoop van een pand ook heel wat andere kosten kijken. We sommen ze graag voor je op.

1. De registratierechten

Bij elke registratie van een akte moet je in België belastingen betalen, de registratierechten. Voor een bestaand huis bedragen deze belastingen in Vlaanderen sinds 1 Januari 2020 6% van de verkoopprijs en 12,5% in Brussel en in Wallonië. Koop je een nieuwbouw of een huis dat nog in aanbouw is? Dan kan je vragen om de verkoop onder de btw-verplichting te laten vallen. Op die manier betaal je enkel registratierechten op de grond en btw op het huis. Registratierechten worden steeds via de notaris betaald.

2. De notariskosten

Bij de aankoop van een huis speelt de notaris een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat een aantal administratieve formaliteiten in orde gebracht worden. Hierbij komen ook een aantal kosten kijken.

De aktekosten

Om een aankoopakte op te stellen, moet de notaris verschillende zaken opzoeken en bepaalde documenten opvragen: bodemattest, stedenbouwkundige opzoekingen … De kosten hiervan worden aan de koper doorgerekend. Hiervoor bestaan geen vastgelegde bedragen. De kosten worden bepaald door de complexiteit van het dossier en de tarieven in de streek.

Het ereloon van de notaris

Het ereloon is het bedrag dat een notaris aanrekent voor het opstellen van de akte en de begeleiding van de aankoop van de woning. Het ereloon werd door middel van berekeningsschijven in een Koninklijk Besluit vastgelegd. Het bedrag van het ereloon is degressief: hoe hoger de schijf waarbinnen de aankoopprijs valt, hoe lager het percentage dat de notaris als ereloon kan aanrekenen. Hou er ook rekening mee dat er bovenop het ereloon, nog een btw van 21% moet betaald worden. 

De kosten verbonden aan een hypothecaire lening

Wie een huis koopt, klopt quasi altijd aan bij de bank voor een hypothecaire lening. Deze lening moet geregistreerd worden door een notariële akte, waarbij ook enkele kosten komen kijken.

  • De registratierechten: ongeveer 1% van het ontleende bedrag
  • De inschrijving in het hypotheekregister: 0,3% van het ontleende bedrag
  • De kosten en het ereloon van de hypotheekbewaarder
  • Het ereloon en de werkingskosten van de notaris

3. De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing, beter gekend als het ‘kadaster’, is een jaarlijkse belasting die je moet betalen als eigenaar van een woning. Op basis van de aard van het pand dat je bezit en de samenstelling van je gezin wordt aan je huis een fictieve huurwaarde toegekend, het kadastraal inkomen. Op basis van dit kadastraal inkomen wordt dan de onroerende voorheffing voor je huis berekend.

4. Diverse, variabele kosten

Naast deze algemene kosten, komen er bij de aankoop van een huis nog een aantal variabele kosten kijken, waarmee je best rekening houdt bij het opstellen van je budget.

Door bovenstaande kosten mee in je budget op te nemen, zorg je ervoor dat je na de aankoop van je nieuwe woning niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Voor vrijblijvende info: info@patrimmonium.be of bel ons

Bron: Immoweb