Om tegen 2050 de Vlaamse energie­doel­stellingen te halen, moet bijna 95 procent van de woningen gerenoveerd worden. Dat kost zo’n 55.000 euro per woning, of 4,8 miljard euro per jaar.

Op vraag van de Vlaamse regering heeft het interuniversitaire onderzoeksteam Steunpunt Wonen een inschatting gemaakt van de renovatiekosten om het woningpatrimonium in Vlaanderen tegen 2050 aan te passen aan de normen inzake woningkwaliteit en energiezuinigheid. De bevindingen zijn spectaculair. Zo berekende professor ­Michael Ryckewaert (VUB) dat er aan 57 procent van alle woningen in Vlaanderen – of 1,5 miljoen woningen – renovatiewerken nodig zijn.

Het gaat om het aanpakken van gebreken als vochtige muren, houtrot, onveilige dakconstructies, verouderde elektrische leidingen, onvoldoende of gebrek aan sanitair comfort (geen douche of bad), onvoldoende verluchting in de keuken of badkamer … Volgens Ryckewaert zal dit soort renovaties gemiddeld 22.000 euro per woning kosten. Bij een totaalrenovatie loopt dat bedrag zelfs op tot gemiddeld 200.000 euro per woning. De globale factuur tussen nu en 2050 komt uit op 34 miljard euro.

Gevel- en vloerisolatie

Om tegen 2050 ook de Vlaamse energiedoelstellingen te halen, zal er nog veel meer geld nodig zijn. In bijna 95 procent van de Vlaamse woningen moeten daarvoor werkzaamheden worden uit­gevoerd, meldt Ryckewaert. Omgerekend gaat het om ruim 2,5 miljoen woningen. ‘Eigenlijk voldoen alleen de meest recente nieuwbouwwoningen aan de strengste energienormen.’ ‘Alleen de meest recente nieuw-bouwwoningen voldoen aan de strengste normen’ Michael Ryckewaert Professor VUB

Waarover gaat het? In de eerste plaats over isolatie. Zo heeft ruim 70 procent van de woningen al dakisolatie, maar meer dan de helft geen gevel- of vloerisolatie. Voorts beschikt bijna 80 procent van de woningen nog niet over hoogrendementsglas in de ramen.

Daarnaast moet meer werk worden gemaakt van energie-efficiënte en klimaatvriendelijke verwarmingsinstallaties. Dat kan over ‘groene’ verwarmingstechnieken gaan, zoals warmtepompen. Maar in woningen zonder energiezuinige verwarmings­ketel, zowat de helft van het ­totaal, zou de plaatsing van een condensatieketel al een groot verschil maken.

Het rapport raamt de gemiddelde kostprijs van een energe­tische renovatie op 40.000 à 43.000 euro per woning. Voor heel Vlaanderen zou de globale kostprijs oplopen tot 103 à 110 miljard euro. Opgeteld met de factuur van de comfortrenovaties geeft dat een totale kostprijs – tussen nu en 2050 – van 137 tot 144 miljard euro. Of omgerekend per woning 52.000 tot 55.000 euro. ‘Uiteraard zal dat bedrag een stuk hoger liggen voor oudere woningen, zeker voor huizen van voor 1945, en een stuk lager voor woningen die na 2000 zijn gebouwd’, nuanceert de auteur van de studie.

Haalbaar? ‘In Vlaanderen wordt jaarlijks voor zowat 6 miljard euro gerenoveerd. Meer dan het bedrag dat wij vooropstellen’ Michael Ryckewaert Professor VUB

Is die inspanning financieel haalbaar? Professor Ryckewaert denkt van wel. ‘Als we de totale ­renovatiekosten lineair spreiden over de komende dertig jaar, komt dit neer op een jaarlijkse investering van ongeveer 4,6 à 4,8 miljard euro per jaar. Uit een analyse van de btw-aangiftes – op renovatie geldt een tarief van 6 procent – heeft collega Frank Vastmans van de KU Leuven kunnen berekenen dat er in Vlaanderen jaarlijks voor zowat 6 miljard euro wordt gerenoveerd. Meer dan het bedrag dat wij vooropstellen.’

Alleen, vaak gaat het om ingrepen als een luxueuzere keuken of de aanbouw van een veranda. ‘Dat is niet het soort renovaties waarop onze studie slaat’, aldus Ryckewaert. ‘Ongeveer een kwart van de investeringen in renovaties die we tegen 2050 moeten doen, gebeurt vandaag niet. Het investeringsritme moet dus omhoog.’

Personeelstekort

De studie berekent de grootteorde van de renovatiekosten, maar bevat geen becijfering over de terugverdieneffecten, zoals de ‘winst’ uit lagere energiekosten of de economische return voor de bouwsector.

Voor de bouw wordt het een grote uitdaging om al die renovatie-opdrachten aan te kunnen. Mogelijk zet het tekort aan geschoold personeel – de bouw kampt met veel knelpuntberoepen – een rem op die uitvoering.

Bron: redacteur Johan Rasking Voor De standaard