Enkele misvattingen over een eigendom kopen de kop ingedrukt

Een woning kopen kan ingewikkeld lijken. Daarom rijzen er hier en daar nog wel misvattingen over de aankoop van een woning. Makelaars en notarissen ondervinden het dagelijks. Zij kunnen ons zo de meest voorkomende misvattingen meegeven. We gaan bij hen ten rade.

1. Het compromis is voorlopig

Een voorlopige verkoopovereenkomst is helemaal niet zo voorlopig. Het begrip is wat misleidend. Vanaf het moment dat er een akkoord is over de prijs, maar er nog niets op papier staat, ontstaat een overeenkomst. Wees dus voorzichtig bij het maken van mondelinge afspraken of afspraken via sms met de verkoper, want deze zijn beide bindend. Een bod is niet vrijblijvend, ook niet voor de verkopende partij. Wanneer hij ingaat op het bod, is hij verplicht het pand tegen dat bedrag te verkopen. Hoe de voorlopige overeenkomst wordt opgesteld is cruciaal, want deze overeenkomst vormt de basis voor de authentieke akte. Een notaris raadplegen in de fase van de voorlopige verkoopovereenkomst is dus geen slecht idee.

2. Het voorschot speelt enkel in het voordeel van de verkoper

Bij de verkoop van een woning betaalt de koper een voorschot, vaak 10 procent van de aankoopprijs. Het betalen van een voorschot speelt niet alleen in het voordeel van de verkoper, maar ook van de koper. Dat geld staat “geblokkeerd” op een derdenrekening, zodat de verkoper er nog geen aanspraak op kan maken. Dat laat de notaris toe allerlei zaken– zoals sociale, administratieve, kadastrale en fiscale gegevens – op te zoeken zodat de verkoop volledig rechtsgeldig kan gebeuren.

3. Een verkoop wordt traag afgehandeld

Het verkoopdossier doorloopt een aantal stappen, waarvan de tijdspanne afhankelijk is van verschillende actoren. De notaris moet zelf gegevens opvragen bij verschillende instanties, zoals de gemeente. Deze instanties hebben zelf een bepaalde termijn om de gegevens aan de notaris te bezorgen. Het is dus niet de notaris die de tijdspanne van deze afhandeling bepaalt.

4. Ik kan een deel van de prijs onder tafel betalen

Er is sprake van prijsbewimpeling – fiscaal bedrog – wanneer de verkoop tussen partijen in werkelijkheid wordt gesloten voor een welbepaalde prijs (bv. € 300.000), maar partijen overeenkomen in de verkoopovereenkomst een andere prijs (bv. € 250.000) opnemen. Zo zakken ook de verkooprechten bij aankoop van een woning. Gouden raad: begin niet aan zo’n praktijken. De werkelijk overeengekomen prijs moet in de akte worden opgenomen. Doe je dit niet, dan pleeg je fiscaal bedrog. De verkoper en de koper worden dan gestraft.

5. Een appartement kopen is niet verbonden aan extra kosten

Bij de aankoop van een appartement ben je één van de mede-eigenaars en deel je ook in de gemeenschappelijke kosten. Dit mag je niet onderschatten. Vraag naar deze kosten en bekijk ook de jongste verslagen van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) waarin moet worden meegedeeld of er een groot renovatieproject op til staat.

6. Om een woning aan te kopen, moet je enkel rekening houden met de prijs

Veelal zien kopers de kosten van de woning, maar houden ze weinig of geen rekening houden met het budget dat mogelijke renovatiewerken nog zal vergen. Neem een deskundige mee ter plaatse die de woning grondig bekijkt op mogelijke ‘verborgen’ werken zoals een dak dat volledig aan vervanging is. Vergeet ook de bijkomende kosten naast de prijs niet: de belastingen, het ereloon van de notaris, de administratieve kosten, de kosten verbonden aan het krediet…

7. Ik moet eerst bieden en dan naar de bank stappen

Het lijkt vanzelfsprekend om pas een lening aan te vragen wanneer je een bod hebt gedaan. Een aanrader is het helemaal niet. Zo laat je jezelf maar weinig tijd om de verschillende bankvoorwaarden die gekoppeld zijn aan een lening te vergelijken. Een opschortende voorwaarde inlassen kan een oplossing zijn, maar weet dat een bod bindend is. Het is toch handiger om te weten hoeveel je kunt bieden voordat je een bod uitbrengt.

Heb je toch je oog laat vallen op een woning, maar ben je niet zeker van jouw kredietmogelijkheden? Vraag dan aan de verkoper of je eventueel een optie mag nemen op de woning. Hij zal dan de woning gedurende een bepaalde tijd niet verkopen aan iemand anders. Daarvoor zal hij dan wel een vergoeding vragen. Neem je dan toch de woning, dan is deze vergoeding een voorschot op de prijs. Ga je er toch niet voor? Dan behoudt de verkoper deze vergoeding als soort schadevergoeding.

Let op met bovenstaande misvattingen, want een aankoop zou wel eens durven af te springen. En dat zou bijzonder jammer zijn. Ga niet lichtzinnig om met de aankoop van een woning. Als het zo ver is, dan laat je je best ook goed adviseren voor je zo’n belangrijke beslissing neemt.

Auteur: KC
Met medewerking van Notaris.be en CIB

Bron Zimmo