Het sectorprotocol dat strikt dient te worden nageleefd bij plaats bezoeken die opnieuw in aanwezigheid van de vastgoedmakelaar mogen doorgaan, werd gevalideerd door de bevoegde ministers. 

Het protocol bestaat uit 13 punten met diverse praktische afspraken (zoals het aanstellen van een Corona-coördinator binnen het kantoor, maximaal aantal aanwezigen bij een bezoek, etc.). Je leest het volledig protocol hier. In de nieuwste sectorgids wordt ook naar dit protocol verwezen. 

Hier kan u als bezoeker de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo bekijken. 

Deze regels moeten strikt nageleefd worden voor de veiligheid en gezondheid van u en van ons.

Dit protocol kan geactualiseerd worden in functie van eventuele aangepaste richtlijnen. We brengen je tijdig op de hoogte van elke wijziging die zich zou voordoen.