Bij de verkoop van een onroerend goed heb je verschillende attesten nodig. Deze attesten geven de koper meer informatie over de kwaliteit van het goed. Ze zorgen er dus voor dat de koper met kennis van zaken kan aankopen.


Eén van deze belangrijke documenten is het zogenaamde bodemattest. Dit attest geeft de koper een duidelijker beeld van de bodemkwaliteit van het goed. Vóór het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de toekomstige koper.

Het wordt op aanvraag uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). De OVAM houdt een archief bij van alle bodemonderzoeken in Vlaanderen waarvan een rapport werd ingediend. Via het bodemattest weet je dus welke informatie de OVAM heeft over je grond. Het aanvraagformulier voor dit attest kan je vinden op de website van de OVAM. Het is de wettelijke plicht van de verkoper van de bouwgrond om voor de verkoop een bodemattest aan te vragen bij de OVAM en de inhoud ervan mee te delen aan de koper.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat & Livios.be