In streken met een hoog grondwaterpeil is het belangrijk om je kelder waterdicht te maken om vochtproblemen te vermijden. De prijs van de waterdichting is sterk afhankelijk van het grondwaterpeil. Hoe hoger de grondwaterstand, hoe moeilijker en duurder het wordt.

Laag grondwaterpeil

Ligt de hoogste grondwaterspiegel lager dan de vloerplaat van je kelder? Dan heb je geluk en kan je in principe geen problemen krijgen met opstijgend water dat via de keldervloer naar binnen dringt. Je moet wel de keldermuren beschermen tegen sijpelwater (regenwater dat in de grond dringt). Dit kan door het metselwerk aan de buitenkant te cementeren met metselmortel.

Een andere oplossing: een noppenmatten van polyethyleen. Matten met dubbele noppen en met verticale drainagesleuven genieten de voorkeur omdat alleen die producten ook aan de overlappingen een echte waterdichting garanderen. Als de noppenmat aan de aardzijde voorzien is van een filtervlies, speelt ze de rol van een verticale drainage over de hele oppervlakte van de keldermuur. In combinatie met een ringdrainagesysteem wordt plaatselijk geaccumuleerd drukwater onmiddellijk omgevormd tot onschadelijk zakwater.

Bestaat er risico op tijdelijk stuwend water of op zettingsscheuren? Dan verkies je best een plastisch bitumenderivaat of een zelfklevend dichtingsmembraan boven vloeibare producten.

Hoog grondwaterpeil

We spreken van een hoog grondwaterpeil als de grondwaterstand hoger ligt dan de vloer van je kelder. Je kelderwanden behandelen, is dan een must. Hoe doe je dit?

  • Behandel de kelderwanden met een waterafstotend product tot het hoogst te verwachten grondwaterniveau, met een veiligheidsmarge van 20 cm. Daarboven volstaat het de muur af te cementeren en in te smeren met een speciaal plastisch bitumenderivaat.
  • De producten voor waterdichting, zijn niet zo goedkoop en moeten met de grootste zorg aangebracht worden. Volg daarom nauwgezet de raadgevingen van de handelaar of de fabrikant als je de waterdichting zelf wil uitvoeren. Een kleine onnauwkeurigheid kan voor veel problemen zorgen.
  • Het voorbereidende werk – zowel bij nieuwbouw als bij oude kelders – is van groot belang voor de werking van deze producten. Alle verfresten, bekistingsoliën, mortelresten en ander vuil moet je zeer grondig verwijderen. Chemische reinigingsmethoden zijn af te raden, want de behandeling vereist gezonde voegen. Als dat niet zo is, zal je de voegen moeten uitkappen en heropvoegen.

Behandeling aan de binnenzijde

De behandeling aan de binnenzijde wordt vaker toegepast dan een waterdichting aan de buitenzijde. Het grote voordeel is dat je de waterdichting achteraf kan uitvoeren. Bovendien is het mogelijk om de muren later wat bij te lappen als er toch ergens water naar binnen dringt.

Ventilatie

Het grote nadeel is dat je kelder niet 100% waterdicht zal zijn. Er blijft altijd wat porositeit over. Daarom is een goede ventilatie zeer belangrijk. Besteed bij deze methode veel aandacht aan de kimnaad, de aansluiting van de vloer en de wand. Deze voeg wordt het best opengekapt (ongeveer 2 cm), gereinigd en opgevuld met een daarvoor bestemd product.