Koop je een huis, appartement of bouwgrond? Dan komen er heel wat kosten bij kijken. Registratierechten bijvoorbeeld. Dat is een belasting die je betaalt aan de Belgische staat bij de registratie van de akte. Hoeveel je juist betaalt, wordt berekend op de koopprijs van de woning. Bij de aankoop van een tweede woning hoef je niet meer de volle pot te betalen. We leggen uit hoe dat juist zit.

Koop je een tweede woning en verkoop je de vorige? Dan hoef je niet opnieuw verkooprechten te betalen. Het bedrag dat je bij je eerste woning betaalde, kan je aftrekken van de verkooprechten bij de volgende woning. Dat is meeneembaarheid. En het kan je dus een flinke duit besparen. Maar hoe werkt dat nu juist?

Wie mag ze ‘meenemen’?

Er zijn een aantal voorwaarden voor je de verkooprechten mag meenemen naar je volgende woonst of bouwgrond. Je betaalde natuurlijk al registratie- of verkooprechten bij je vorige woning. Het nieuwe huis of de bouwgrond koop je niet als een vennootschap of vzw, maar als natuurlijke persoon. Bovendien gebruik je het als hoofdverblijfplaats. De aan- en verkoop moeten verder zuiver zijn: er wordt enkel met geld betaald. Ten slotte moeten je eerste en je tweede woning in het Vlaamse gewest liggen. Ook als het een bouwgrond is.

Lees verder onder de foto.

Voldoet de persoon met wie je samen koopt niet aan een van deze voorwaarden? Dan betaal je wel de volle pot.

Twee soorten meeneembaarheid

Heb je je eerste woning nog? Of is die alweer verkocht? Dan gelden er verschillende regels. In beide gevallen kan je genieten van meeneembaarheid: door teruggave of door verrekening.

1. Meeneembaarheid door teruggave

Je koopt een nieuwe woning of bouwgrond die jouw hoofdverblijfplaats wordt, maar je bezit je oude woning nog. Dan betaal je bij je nieuwe aankoop toch de verkooprechten. Verkoop je daarna je oude woning? Dan kan je rekenen op ‘meeneembaarheid door teruggave’. Het bedrag dat je betaalde aan verkooprechten bij je nieuwe woning, kan je aftrekken van de verkooprechten van je oude woning.

Voor dit soort meeneembaarheid zijn er nog een aantal voorwaarden. Na de aankoop van een nieuwe woning, moet de verkoop van het oude huis binnen 2 jaar rond zijn. Je oude woning moet bovendien je hoofdverblijfplaats geweest zijn gedurende 18 maanden voor de aankoop van het nieuwe huis.

Heb je eerst een bouwgrond gekocht en later een nieuwe woning? Dan moet je na de nieuwe aankoop de bouwgrond binnen de 5 jaar verkopen. Een bouwgrond kan natuurlijk niet je hoofdverblijfplaats zijn, dus die voorwaarde valt in dit geval weg. Een woning die niet bewoonbaar is, valt trouwens onder de voorwaarden van een bouwgrond.

2. Meeneembaarheid door verrekening

Je hebt je vorige woning verkocht en koopt nu een nieuwe woning of bouwgrond. In dat geval hoef je de verkooprechten niet volledig opnieuw te betalen. Je kan rekenen op ‘meeneembaarheid door verrekening’. Uiteraard moet je daarvoor aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

18 maanden voor je de woning verkocht, was deze je hoofdverblijfplaats. Is je oude woning verkocht? Dan moet je binnen de 2 jaar je nieuwe woning bewonen. Of binnen de 5 jaar als je een bouwgrond kocht.

Lees verder onder de foto.

Hoeveel mag je meenemen?

Het maximumbedrag dat je kan winnen door meeneembaarheid is € 12.500. En hoeveel bespaar jij? Het exacte bedrag wordt berekend op jouw aandeel van de nieuwe woning of bouwgrond. Dat doet de Vlaamse Belastingsdienst. Zij gaan bovendien na of je aan alle voorwaarden voldoet. Wil je graag meer info over de voorwaarden, beperkingen en berekeningen? Contacteer dan je notaris. Die regelt trouwens ook de aanvraag van ‘meeneembaarheid door teruggave’ bij de verkoop van je woning.

Auteur: SDC