Een woning verkopen om vervolgens naar een nieuwe woning te kunnen verhuizen. Het lijkt een logisch en eenvoudig plan, maar wat als je oude woning nog niet verkocht is? Waar moet je op letten en wat gebeurt er bijvoorbeeld met je lening? Wij gidsen je door het proces!

Allereerst hangt het plan vooral af van je financiële situatie. Als je eerst koopt (en dus snel geld nodig hebt voor de aankoop van een nieuwe woning), dan kan dit een enorme druk leggen op de verkoop van jouw oude woning. Misschien krijg je daarom minder geld voor de oude woning dan waarop je had gehoopt. Hoe pak je het dus best aan: toch eerst zelf een huis kopen of ga je het oude eerst verkopen?

Overbruggingskrediet

Koop je een woning, om pas daarna je oude huis te verkopen, dan geef je eerst geld uit voor je de verkoopprijs ontvangt. In dat geval kan je een overbruggingskrediet aangaan bij de bank. De bank schiet dan gedurende een beperkte periode de middelen voor om de nieuwe woning aan te kopen in afwachting van de verkoop van de oude woning. Met de opbrengst van die verkoop betaal je het overbruggingskrediet terug.

Niet zonder risico’s
Wat als jouw oude woning niet op tijd wordt verkocht? In dit geval riskeer je opgezadeld te zitten met twee volwaardige hypothecaire leningen en wordt de afbetalingslast erg groot.

Bezettingsregeling
De meest veilige manier is dus om eerst een oude woning te verkopen en dan pas een nieuwe woning aan te kopen. Je kan dan in de onderhandse verkoopovereenkomst een bezettingsregeling uitwerken. Dat betekent dat je als verkoper dan het recht om in de woning te blijven gedurende enkele maanden na de ondertekening van de notariële akte. Hiervoor betaal je dan een bezettingsvergoeding.

Fiscale voordelen

Ook fiscale motieven kunnen meespelen in de keuze om eerst te verkopen of eerst te kopen. Om te kunnen genieten van het abattement, een vrijstelling van de registratiebelasting bij de aankoop van een huis of bouwgrond, mag je op datum van ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst geen eigenaar meer zijn van een andere woning. Om die reden kan het interessanter zijn om eerst de oude woning te verkopen en dan pas een nieuwe aan te kopen.

Meeneembaarheid verkooprechten
In het Vlaamse gewest is het mogelijk om de eerder betaalde registratierechten mee te nemen. Dat betekent dat je ze in mindering kan brengen bij de aankoop van een ‘nieuwe’ woning. Dat bedrag is weliswaar beperkt tot de registratierechten die je betaalt op de nieuwe aankoop.

  • Verkoop je eerst de huidige woning en koop je vervolgens de nieuwe, dan wordt dat bedrag onmiddellijk verrekend bij de te betalen registratierechten op de nieuwe aankoop.
  • Teken je eerst de aankoopakte van de nieuwe woning en pas nadien de verkoopakte van de huidige woning, laat dan in de aankoopakte van de nieuwe woning vermelden dat je een terugstorting wenst van de te veel betaalde registratierechten.
  • Tussen de nieuwe aankoop en de verkoop van de huidige woning mag maximaal 2 jaar liggen.

Ook van belang: de aftrek kan per verandering van woning hoogstens 12.500 euro bedragen. Liggen de verkooprechten voor je nieuwe woning lager dan wat je voor je vorige woning hebt betaald, dan krijg je geen geld terug maar blijft het verschil ‘meeneembaar’  voor een volgende aan- en verkoop.

Het abattement en de meeneembaarheid mogen niet gecumuleerd worden, zodat je zal moeten kiezen. De meeneembaarheid is meestal veel gunstiger.

De woonbonus

Een nieuwe woning heeft ook gevolgen voor de woonbonus. Als je voor de aankoop van de nieuwe woning een krediet aangaat met een looptijd van minstens 10 jaar en gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving, kan je opnieuw van fiscale voordelen genieten, van zodra je verhuisd bent naar deze nieuwe eigen en enige woning.

De geïntegreerde woonbonus is van toepassing op hypothecaire leningsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2016. Met deze woonbonus heb je recht op 1.520 euro in de basiskorf, verhoogd met 760 euro (of 840 euro bij drie kinderen ten laste). Op dit bedrag zal dan een tarief van 40% worden toegepast om de concrete belastingvermindering te kunnen berekenen. Bij de 1.520 euro komt dat overeen met een effectieve belastingvermindering van 608 euro.

Bekijk jouw situatie met een expert ter zake en weeg alle voorwaarden af voor je een besluit neemt.

Auteur: KC
Met de medewerking van CIB Vlaanderen