Een overzicht!

1. Verplichte schatting bij hypothecaire lening

Lenen bij de bank voor je nieuwe woning? Dan geldt vanaf 2022 de geschatte waarde van de woning als basis, en niet meer de aankoopprijs. Banken zullen hier op een verschillende manier mee omgaan, van schatting op afstand tot statistische modellen en expertbezoeken ter plaatse. Informeer je dus goed bij de bank waar je langs gaat.

2. Lagere (of hogere?) registratiebelasting

De registratiebelasting in Vlaanderen verandert, en of dat in je voordeel of nadeel is hangt af van je situatie.  Koop je je eerste woning, dan dalen de registratierechten van 6 naar 3%. Koop je een oud huis aan en engageer je je om het binnen de vijf jaar te renoveren tot energiepeil (E-peil) 60? Dan betaal je zelfs maar 1% registratierechten.

Kies je echter voor bouwen, of investeer je in een tweede woning? Dan ben je slechter af: de registratierechten voor bouwgrond, een investeringspand of een tweede verblijf stijgen van 10% naar 12%.

3. Buitenlands vastgoed ook belast op basis van kadastraal inkomen

Een charmante villa in Zuid-Frankrijk, Griekenland of op Ibiza? Waar je ook investeert in het buitenland, vanaf 2022 wordt het op dezelfde manier belast als vastgoed in België: op basis van het kadastraal inkomen, en dus niet meer op basis van de werkelijke huurinkomsten of ‘fictieve’ huurwaarde als je er zelf gebruik van maakt. Deze wijziging is in uitwerking sinds 1 januari 2021, waardoor je er vanaf je belastingsaangifte in 2022 rekening mee zal moeten houden.

Uitzondering: wanneer je de woning verhuurt aan een vennootschap of iemand die het professioneel gebruikt, wordt wel nog steeds de werkelijke huur belast. En hou er natuurlijk ook rekening mee dat België veel dubbelbelastingverdragen heeft met populaire vakantielanden, waardoor je nog steeds van een vrijstelling geniet.

4. Strengere regels rond onroerende voorheffing bij nieuwbouw

Wanneer je een nieuwbouw plaatst, krijg je sinds 2016 een korting van 50 of 100% op je onroerende voorheffing wanneer je een zeer energiezuinige woning plaatst. Voor de nieuwbouw aangevraagd tot eind 2021, verandert er niets. Dien je echter in 2022 een omgevingsvergunning in voor een nieuwbouw en wil je nog in aanmerking komen voor deze korting, dan worden de limieten strenger. Om van 50% korting te genieten, mag het E-peil van je toekomstige nieuwbouw maximum 10 bedragen. Om van een volledige vrijstelling te genieten, een E-peil van maximum 10.

6. Geen nieuwe stookolieketels meer

Ligt er in je straat een aansluiting op het aardgasnet? Dan mag je vanaf 2022 geen nieuwe stookolieketel meer plaatsen. In nieuwbouw of bij ingrijpende energetische renovaties mag er zelfs sowieso geen stookolieketel meer geplaatst worden, zelfs niet wanneer er geen aansluiting op het aardgasnet in de straat ligt.

7. Enkel ‘nieuwe’ EPC’s bij verkoop

Het energieprestatiecertificaat, waarmee kopers worden geïnformeerd over de energiezuinigheid van een woning, werd in 2019 vernieuwd om kopers nog meer informatie te geven. Verkoop je een woning vanaf 1 januari 2022, dan moet voor je woning deze vernieuwde EPC’s worden opgemaakt.

8. Renovatiepremies worden eenvoudiger

Het is nog steeds heel moeilijk je weg te vinden in de vele verschillende premies voor renoveren. Vanaf 1 juli 2022 wordt dit een stuk eenvoudiger, dankzij de eengemaakte MijnVerbouwPremie. Via één online loket zal je een premie kunnen aanvragen voor zowel renovatie als energiebesparende maatregelen! Meer informatie over deze premies in 2022 vind je hier.

9. Asbestattest

Koop je een woning die voor 2001 gebouwd werd? Dan zal je in de loop van 2022 een asbestattest nodig hebben. Hiervoor moet je een asbestinventarisatie aanvragen. De procedure wordt op dit moment nog ontwikkeld, meer informatie volgt in de komende maanden!

Kortom: er verandert best wel wat op het vlak van vastgoed in 2022. Wacht je liever nog een jaar langer met het kopen van een woning? Hou er dan rekening mee dat er in het kader van het nieuwe Vlaamse Klimaatplan ook dan al heel wat veranderingen aangekondigd zijn!

Auteur: PJG

Bron: notaris.be, De Tijd

bron: zimmo