Ook als 60-plussers kan u nog een woonlening aangaan. Elke bank hanteert wel haar eigen regels.

Kan u nog bij de bank aankloppen voor een hypothecaire lening als de pensioenleeftijd in zicht is? Dat hangt toch vooral af van de instelling waarbij u aanklopt om de aankoop van een huis of appartement te financieren. Er is alvast geen wettelijke maximumleeftijd om een krediet aan te gaan, wat banken natuurlijk niet tegenhoudt om hun eigen regels op te stellen.

De banken analyseren in de eerste plaats de klassieke factoren van elke kredietdossier: de quotiteit (de verhouding tussen het gevraagde kredietbedrag en de totale waarde van de woning), de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer (de verhouding tussen de afbetaling het beschikbare inkomen), de zekerheid van de inkomsten, de andere vaste uitgaven, de krediethistoriek en de financiële buffer.

Sommige banken hanteren daarnaast een maximumleeftijd waarop de leeftijd terugbetaald moet zijn. Argenta ziet toch liefst dat een woonlening ten laatste op de leeftijd van 70 jaar is terugbetaald, bij BNP Paribas Fortis is dat 67 jaar. Als zestiger kan u dan geen woonlening afsluiten met een looptijd van pakweg 15 jaar. Lenen is mogelijk, maar de beschikbare looptijden slinken eens de pensioenleeftijd nadert.

Geen leeftijdsgrens

Andere banken passen geen specifieke leeftijdsgrens toe voor hypothecaire leningen. Belfius: “Essentieel is dat de kredietnemer voldoende terugbetalingscapaciteit heeft voor de volledige looptijd van het krediet.” Idem bij KBC: ‘We bekijken elk dossier afzonderlijk en evalueren of de einddatum van het krediet binnen de redelijke leeftijdsverwachtingen van de kredietnemer. Daarnaast moet de kredietnemer gedurende de ganse looptijd van het krediet voldoende en stabiele inkomsten hebben.”

Het is dus niet omdat banken geen specifieke leeftijdsgrens hanteren, dat ze altijd een lening toestaan. Want zeker vanaf de pensioenleeftijd valt het inkomen doorgaans fors terug. Bovendien zijn banken op de leeftijd van 70 jaar zelden geneigd om nog een lening toe te staan met een looptijd van 20 jaar, want het risico is gewoon te groot dat de kredietnemer sterft voor de lening is afbetaald.

Lenen niet duurder met de leeftijd

De banken benadrukken wel dat leeftijd geen criterium is bij het bepalen van de rentevoet. “De leeftijd van de kredietnemer heeft geen effect op het tarief. Elk kredietdossier wordt ongeacht de leeftijd steeds integraal bekeken alvorens over te gaan tot een toekenning”, klinkt het bij Belfius. Hetzelfde valt te horen bij andere banken.

Schuldsaldoverzekering

In tegenstelling tot het rentetarief van de woonlening wordt een schuldsaldoverzekering doorgaans wel duurder naarmate de leeftijd hoger is. Zo’n verzekering betaalt het openstaande kredietbedrag deels of volledig af wanneer een kredietnemer overlijdt, zodat de langstlevende kredietnemers of erfgenaam niet helemaal alleen de volledige woonlening moet aflossen.

Ook hier heeft elke bank haar eigen regels. KBC hanteert ook voor de schuldsaldoverzekering geen maximale instapleeftijd of eindleeftijd. “De tariefzetting gebeurt op basis van de risicopremies. De premies evolueren dus mee met de leeftijd.” Bij Belfius mag de maximumleeftijd van de verzekerde bij de onderschrijving van het contract niet hoger zijn dan 65 jaar. “De schuldsaldoverzekering is echter geen expliciete verplichting voor de toekenning van het krediet. Bovendien kunnen ook bestaande levensverzekeringen als schuldsaldoverzekering kunnen dienen”, aldus Belfius.

bron: spaargids.be