Heeft u één opbrengsteigendom of meerdere eigendommen?  Een huis of een appartementsgebouw?

U wilt in alle rust van uw vastgoed genieten, zonder zorgen omtrent de verhuur en het beheer van uw eigendom?

U wilt verlost zijn van de soms lastige zaken bij het beheer van uw eigendom?

Patrimmonium geniet als rentmeester reeds het vertrouwen van verschillende vastgoedeigenaars. In die rol ondersteunen wij vastgoedeigenaars bij alle aspecten die bij het beheer van hun onroerend goed komen kijken. Wij zorgen voor de volledige opvolging van uw dossier, steeds in nauw overlag met u. Samen met u bepalen we welke administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen. 

Onze taak als rentmeester is verscheiden en complex. Voor een goede gang van zaken en gezien de noodzaak steeds up-to-date te blijven blijven wij ons permanent bijscholen en de evoluties volgen in de diverse vakdomeinen waarmee we in contact komen bij de uitoefening van ons beroep.

Voor verdere vragen of inlichtingen zijn we steeds tot uw dienst.