De verhuur van een woning kan je als eigenaar een mooi extra inkomen opleveren. Maar hoe bereken je op voorhand wat een huurwoning je kan opbrengen? Wij leggen je uit met welke factoren je rekening moet houden bij de berekening van het rendement.

Elke verhuurder wil een zo hoog mogelijk rendement uit zijn huurwoning halen. Maar hoe bereken je je rendement en hoe kan je dit beïnvloeden?

Hoe bereken je een brutorendement?

Het brutorendement is de som van alle huuropbrengsten die je per jaar ontvangt, gedeeld door het aankoopbedrag van jouw woning en de bijhorende aankoopkosten (zoals de registratierechten en notariskosten). Dit resultaat wordt met honderd vermenigvuldigd, om een percentage te bekomen.

Welke factoren bepalen het brutorendement?

 • De stedenbouwkundige vergunning: Via deze vergunning krijg je als eigenaar de toestemming om je huis op appartement op te knappen, zodat je een hogere huurprijs kan vragen.
 • De beheerslasten: Dit zijn de kosten voor onderhoud, renovatie en leegstand. Vooral bij een opbrengstwoning met verschillende kamers of studio’s kunnen deze kosten oplopen.
 • De staat van de woning: Een lage aankoopprijs betekent soms hoge renovatiekosten. Deze kosten kunnen het rendement zwaar op de proef stellen.
 • De polyvalentie van een gebouw: Als een woning inzetbaar is voor verschillende bestemmingen, dan kan dit de waarde verhogen. Als het gebruik zeer specifiek is, zullen er minder geïnteresseerde kandidaat-huurders zijn.
 • Het vinden van een huurder: Een luxeappartement zal slechts een luxerendement opleveren als er een huurder voor gevonden wordt. Bij sommige luxueuze panden dreigt het risico op langdurige leegstand.

Wat is een goed brutorendement?

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Je moet enerzijds rekening houden met de hierboven vermelde criteria, maar ook met de vraag en het aanbod op de huurwoningmarkt. Bovendien spelen ook minder evidente factoren, zoals de inflatiegraad of de rentevoet van hypothecaire leningen een rol.

Hoe kun je jouw brutorendement verhogen?

Er zijn verschillende manieren waardoor je het brutorendement kan proberen te verhogen:

 • Door je huurwoning aan een lagere prijs aan te kopen
 • Door de huurprijs te verhogen
 • Door de kwaliteit van je huis of appartement te verhogen, bij voorkeur door renovatiewerken die relatief weinig kosten

Wat hou je uiteindelijk over als nettorendement?

Om te weten wat het nettorendement van jouw huurwoning is, zal je een hele reeks kosten moeten aftrekken van het brutorendement. Je moet rekening houden met de volgende kosten:

 • Huurleegstand: een maand leegstand vermindert jouw bruto rendement met 8% per jaar
 • Het kadastraal inkomen
 • Syndicuskosten als je een appartement verhuurt
 • Kosten ten laste van de eigenaar, zoals grote herstellings- of renovatiewerken
 • Verzekeringskosten
 • Het reservefonds voor structurele werken aan appartementen, zoals dak- en gevelrenovaties
 • De kosten voor het vastgoedkantoor
 • De terugbetaling van de hypothecaire lening die je eventueel hebt aangegaan voor de aankoop van de woning.

Bron: Immoweb

Aarzel niet en contacteer ons voor investeringsvastgoed en verhuur