Projectgrond te koop

Pastorijstraat 44, Beringen, België

Details

DEZE PROJECTGROND IS REEDS VERKOCHT
Projectgrond (56a 93ca) gelegen in het centrum van Koersel (Beringen). Voorheen was het gebouw in gebruik als cultureel centrum.
Deze projecteigendom ligt in het centrum van Koersel en op 4,5 km van Beringen.
Na afbraak van de huidige bebouwing kan op dit perceel een nieuwbouwproject gerealiseerd worden (opmetingsplan projectzone 2021).

Stedenbouwkundig wordt volgende algemene visie gehanteerd voor invulling:

Het perceel is gelegen in een residentiële buurt.

Na afbraak kan alleen bebouwing worden toegestaan in het woongebied (cfr. Gewestplan), niet in het gedeelte in woonuitbreidingsgebied.

De nieuwe invulling dient compatibel te zijn met de aanwezige woonfuncties.

Het projectgebied behoort niet tot het centrumgebied van Koersel waar we handel en horeca vooral willen concentreren.

Er kunnen geen functies die veel parkeerbehoefte hebben.

De noordelijke groenstructuur, met daarin de Schansbeek, dient gevrijwaard en geïntegreerd in een nieuw project.

Bij architecturale uitwerking is hoekafwerking een aandachtspunt.

Twee volwaardige bouwlagen (met zadeldak of bij plat dak een volume binnen de kap van een zadeldak) is het maximale bouwvolume voor deze locatie.

De schaalgrootte van het project/bebouwing dient ruimtelijk verenigbaar te zijn met de nabije omgeving (geen grootschalig appartementencomplex).

Contact omtrent invulling en omgevingsvergunning: ruimtelijkeordening@beringen.be of 011 430 363.

Opmeting

Lot 1, volgens het opmetingsplan van landmeter-expert Guy Gillissen van 16 april 2021 (68ca) wordt overgedragen aan het openbaar domein. Het te koop gestelde lot 2 heeft een oppervlakte die is vastgesteld (opgemeten) op 56a93ca.

De projectgrond wordt te koop aangeboden via COVAST en werken volgens de procedure van biedingen. De eerste biedingsronde loopt tot en met 04/08/2021. U kan via ons een bod plaatsen (bodformulier verkrijgbaar bij Patrimmonium Makelaars).

Kopen of Huren

  • ID: 7991
  • Views: 998