Polderhoeve met authentiek karakter op 2.52ha

Zandvoordestraat 549, Oostende, België

Details

DIT PROJECT IS SUCCESVOL VERKOCHT

Vlot bereikbare polderhoeve (2,52 ha) met authentiek karakter nabij oprit E40/A10 (Zandvoorde).

Het boerenhuis, het bakhuis, de stallingen, de dwarsschuur, het wagenhuis, de koeienstal en de paardenstal zijn beschermd als monument bij M.B. van 26.05.2005

De dakconstructies van de stallingen en de schuur werden recent gerestaureerd, zie foto’s op http://restauraz.be/realisatie/zandvoorde-hoeve-zande/ en info postinterventiedossier.

 

Benaderende bruto bebouwde oppervlakte:

– woning, ca. 210 m²
– bergplaats, ca. 120 m²
– graanschuur, ca. 270 m²
– garage, ca 17 m²
– hangar, ca 300 m²
– stalling, ca 300 m²
– stalling, ca 120 m²

 

Beschermingsstatuut:

Het onroerend goed is beschermd als monument en opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, voor meer info over de rechtsgevolgen, ga naar www.onroerenderfgoed.be.

 

Renovatieverplichting:

De daken die gerenoveerd waren en welke ingevolge vandalisme beschadigd werden, zullen conform de uitvoeringsvoorwaarden van Onroerend Erfgoed door de huidige eigenaar hersteld worden. Er wordt een opmetingsstaat van het schrijnwerk bezorgd van alle panden op de site met bijhorende plannen opgemaakt door een architectenbureau. Deze stukken zullen ten laatste aanwezig zijn bij datum van de notariële akte.

Alle verdere renovatiewerken die worden opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap zijn zonder enige uitzondering lastens de biedende partij.

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder

Een erfgoedlening, een erfgoedpremie, vermindering van verkooprecht, … De voorwaarden en procedures worden kort uitgelegd in de folder van het Agentschap Onroerend Erfgoed en verwijzen telkens door naar de uitgebreide informatie op hun website.

Voorkooprecht:

Enkele percelen zijn belast met een recht van voorkoop: Vlaamse Landmaatschappij.

 

Wettelijke erfdienstbaarheid:

Zie schrijven dd 18 oktober 2018 en 12 november 2018 mbt de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut – Fluxys Belgium.

Biedingsprocedure:

De gebouwen worden te koop aangeboden via een biedingsplatform en werken volgens de procedure van biedingen. De eerste biedingsronde loopt tot en met 06/09/2021. U kan via ons een bod plaatsen (bodformulier verkrijgbaar bij Patrimmonium Makelaars).

Kopen of Huren

  • ID: 8279
  • Views: 1518