Het gebeurt wel vaker: je hebt net een woning gekocht en plots gebeurt er iets ingrijpends in je leven. Je verandert van werk waardoor de locatie niet meer optimaal is, je krijgt onverwacht een tweeling waardoor je te weinig plek in huis hebt of je relatie loopt op de klippen … Het resultaat: je moet je woning verkopen om een andere stek te zoeken. Dat kan op financieel vlak zowel voor- als nadelen hebben.

Als je een bestaande woning koopt, betaal je daar sinds 2018 7% registratierechten op. Het vroegere klein (5%) en groot beschrijf (10%) bestaat niet meer.

Als je die woning binnen de vijf jaar opnieuw verkoopt, kun je een deel van de betaalde registratierechten recupereren. Dat noemen ze de ‘meeneembaarheid van registratierechten’.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden en regels:

  • Je moet je huidige woning binnen de vijf jaar na het verlijden van de notariële akte verkopen én een nieuwe gezinswoning aankopen.
  • Het maakt niét uit of je eerst aankoopt en dan verkoopt, of net andersom. De verkoop en aankoop mogen echter maximaal twee jaar uit elkaar
  • De meeneembaarheid van registratierechten geldt enkel voor vastgoed waar je effectief gedomicilieerd bent of bent geweest in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de verkoop. Dus niet op een tweede woning die je bijvoorbeeld via een schenking of erfenis hebt verworven. Een garage, winkel of ander opbrengsteigendom geldt niét.
  • De meeneembaarheid van registratierechten kan wél bij een bouwgrond.
  • Zowel de woning die je verkoopt als de woning die je aankoopt moeten in het Vlaams Gewest liggen om registratierechten te kunnen recupereren.
  • Het maximum van de te recupereren registratierechten bedraagt 12.500 euro. Uiteraard krijg je nooit meer registratierechten terug dan dat je zelf betaald hebt.
  • Als je de woning die als jouw hoofdverblijfplaats geldt, binnen de twee jaar verkoopt, krijg je 3/5 van de registratierechten terug. Let wel, in dit geval verloopt de procedure niet automatisch maar moet je het aanvragen via je notaris.
  • Voor nieuwbouwwoningen geldt de meeneembaarheid van registratierechten enkel op het gedeelte van de grond. In dat geval heb je wél meer tijd: vijf jaar in plaats van twee jaar.

Meerwaardebelasting

Als je binnen de vijf jaar na aankoop een woning doorverkoopt waar je zelf niét woont, betaal je belasting op de meerwaarde. Dat is het verschil tussen het aankoop- en verkoopbedrag. De meerwaardebelasting bedraagt 16,5 procent.

Voor de berekening van die meerwaarde mag je de aankoopprijs verhogen met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) of met een forfaitair kostenpercentage van 25%. De met 25% verhoogde aankoopprijs kun je nog verhogen met 5% per verlopen jaar sinds de aankoop, én met de facturen van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

Een voorbeeld:

Je koopt een bestaande woning van 250.000 euro. De akte van de notaris wordt ondertekend op 03/04/2017. Je betaalt hier 25.000 euro registratierechten (10%, voormalig groot beschrijf) op. Je trekt er meteen in. Het is je enige woning.

  1. Je verkoopt je woning na 20 maanden en koopt een nieuwe woning: je kunt via je notaris een aanvraag indienen om 3/5 van de betaalde registratierechten te recupereren. Dat komt overeen met 16.666 euro.
  2. Twee jaar later beslis je te verhuizen naar de andere kant van Vlaanderen. Daar koop je een andere woning voor 300.000 euro. Hierop betaal je 7% registratierechten of 21.000 euro. Bij de verkoop van je vorige woning trek je het maximum van de te recupereren registratierechten terug: 12.500 euro.

Auteur: EM

bron Zimmo