Sinds 01.06.2018 kunt u in Vlaanderen uw gezinswoning onder bepaalde voorwaarden kopen tegen verlaagde tarieven. Vlabel verduidelijkte onlangs wanneer dat tarief precies geldt in enkele bijzondere situaties…

Vijf voorwaarden voor verlaagd tarief

Opgelijst door Vlabel. Om een woning tegen 7% (6% of 1%) te kunnen kopen, moet er aan vijf voorwaarden voldaan zijn: (1) de koper moet een natuurlijk persoon zijn, (2) het moet gaan om een zuivere aankoop, (3) het geheel wordt in volle eigendom verkregen, (4) het betreft de aankoop van een woning, al dan niet samen met aanhorigheden en (5) er mag geen verhinderend onroerend bezit zijn (Vlabel standpunt 18044) .

Goed om te weten. Deze voorwaarden zijn niet alleen belangrijk voor de verlaagde tarieven op zich (7%, 6% of 1%), maar ook om de belastingvermindering van € 5.600 (bij tarief 7%) en € 4.800 (bij tarief 6%) te genieten.

 

 

 

 

Enkele twijfelgevallen verduidelijkt

Kopen met vennootschap? Volgens de letter van de wet is er dan niet voldaan aan voorwaarde 1, nl. dat de koper een natuurlijk persoon moet zijn. Toch stelt Vlabel expliciet dat dan per koper afzonderlijk gekeken mag worden wie er hoeveel moet betalen. Concreet betaalt de privépersoon dus 7% en de vennootschap 10%, tenminste als er aan de andere voorwaarden ook voldaan is.

Gesplitste aankoop? Het voorgaande geldt ook als een vennootschap het vruchtgebruik (VG) koopt (10%), terwijl de zaakvoerder privé de blote eigendom (BE) koopt (7%). Bij een gesplitste aankoop tussen ouders (VG) en kinderen (BE) kunnen zij allemaal de verlaagde tarieven vragen.

Let op 1! Binnen de twee jaar na de aankoop moet de koper ook zijn domicilie hebben op het adres. Ervan uitgaande dat de kinderen er niet zullen wonen (zij zijn enkel BE), is het beter dat zij meteen 10% betalen. Zo vermijden ze nadien een belastingverhoging van 20%.

Let op 2! Houdt de verkoper zich (gedeeltelijk) een genotsrecht voor, bv. het vruchtgebruik, dan kan de koper de verlaagde tarieven niet genieten.

Wat bij verdeling of aanwas? Voorwaarde 2 spreekt over een ‘zuivere aankoop’. Als dus een mede-eigenaar nadien het geheel in volle eigendom verkrijgt, kan dit niet tegen 7%. Doorgaans is dit echter geen issue vermits het normale tarief van het verdeelrecht maar 2,5% is. Ook de verkrijging door aanwas van het geheel in volle eigendom kan niet tegen 7%. Op het deel dat aanwast, moet er 10% betaald worden.

Is het wel een woning? De woning moet op het moment van de aankoop ‘bewoonbaar’ zijn (4). Op de aankoop van bv. een industrieel pand dat nadien omgevormd wordt naar een woning of loft, betaalt u dus 10%.

Tip. Een woning die na aankoop gesloopt wordt en vervangen wordt door nieuwbouw, kan wel tegen het verlaagd tarief gekocht worden.

U heeft al een woning? Dat gaat dan over voorwaarde 5. Dat is op zich geen probleem om een gezinswoning tegen 7% te kopen, zolang die eerste woning dan maar binnen één jaar verkocht is. Gebeurt dit te laat, dan betaalt u niet alleen de bijpassing tot 10% registratierechten, maar ook een belastingverhoging van 20%.

Tip. Door eerst tegen 10% te kopen en nadien bij een tijdige wederverkoop 3% terug te vorderen, vermijdt u het risico op 20% belastingverhoging.

 

  • Er wordt per koper individueel gekeken of het 7%-tarief kan gelden! Een fabriekspand kopen om te verbouwen tot woning kost 10%, want dit is geen woning bij de aankoop zelf. Al eigenaar zijn van een huis en toch nog kopen tegen 7% kan, maar dan moet de eerste woning binnen het jaar verkocht zijn.

 

Bron: Tips en Advies 7 nov 2018