Na Brussel en Wallonië werd op 24.10.2018 ook in Vlaanderen een wijziging van de spelregels inzake woninghuur goedgekeurd. Vanaf wanneer moet u dan precies met die nieuwe spelregels rekening houden?

Nieuwe spelregels woninghuur

Nu ook goedgekeurd in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië waren er eerder al aanpassingen aan de regeling voor woninghuur. Op 24.10.2018 werd er ook in Vlaanderen hierover een decreet goedgekeurd dat ingaat vanaf 01.01.2019.

Overzicht spelregels woninghuur per gewest
Brussels gewest (ord. 27.07.2017, BS 30.10.2017) Sinds 01.01.2018
Waals gewest (ord. 14.03.2018, BS 28.03.2018) Sinds 01.09.2018
Vlaams gewest (decr. 24.10.2018) Zal ingaan vanaf 01.01.2019

Enkel voor verhuur hoofdverblijfplaats? De nieuwe Vlaamse huurwetgeving geldt enkel voor contracten waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het pand. Voor tweede verblijven is er enkel bepaald dat de huurprijs en de kosten bekendgemaakt moeten worden. Ook handelshuurcontracten en contracten voor bv. de verhuur van een kantoor of magazijn vallen er niet onder. Daarvoor blijven de bestaande spelregels gelden…

Wel voor studentenhuur! Voor het eerst moet u voor de verhuur aan studenten rekening houden met bepaalde spelregels, bv. een vervroegde opzegmogelijkheid.

Wanneer van toepassing?

Enkel voor nieuwe contracten! Anders dan in Brussel of Wallonië geldt de regeling in Vlaanderen enkel voor nieuwe huurcontracten die vanaf 01.01.2019 gesloten worden. Het geldt dus niet voor schriftelijke woninghuurcontracten die vóór 01.01.2019 gesloten zijn.

 

Let op! Gaat het daarentegen om een lopend mondeling contract en geen contract op papier, dan gelden de nieuwe spelregels wel onmiddellijk vanaf 01.01.2019.

Ook niet voor lopende studentencontracten. Studenten kunnen hun jaar perfect verderzetten met dat contract volgens de oude spelregels.

Wat bij een verlenging? Ook als het bestaand woninghuurcontract stilzwijgend of uitdrukkelijk verlengd wordt, blijft de federale Woninghuurwet verder van toepassing.

Enkel als u echt een nieuw contract sluit. De woninghuur zal dus enkel onder de nieuwe spelregels vallen indien u echt een nieuw huurcontract sluit vanaf 01.01.2019.

Tijdstip van ondertekenen geldt! Het is daarbij niet van belang wanneer het contract ingaat, maar wel wanneer u het tekent. Tekent u dus nog in december een contract dat ingaat op 01.01.2019, dan zijn daarop nog de oude spelregels van toepassing.

Soms heeft dat wel voordelen… De huurwaarborg die u op een geblokkeerde rekening kunt laten storten, werd immers van twee op drie maanden geplaatst.

Tip. Nieuw is ook dat de huurkwaliteit gecontroleerd wordt bij aanvang van de huur. Dit vermijdt dat de huurder op basis van eigen schade de nietigheid van het contract kan vorderen.

Niet zo voordelig voor huur van korte duur. Een nieuw contract van korte duur (van drie jaar of korter) gesloten vanaf 01.01.2019, wordt eenvoudiger en goedkoper opzegbaar door de huurder. Zo’n contract kunt u wel nog één keer verlengen (waardoor het onder de oude regeling blijft) zolang de totale duur nooit meer bedraagt dan drie jaar.

De nieuwe regeling voor woninghuur en de verhuur aan studenten geldt enkel voor nieuwe contracten die getekend worden vanaf 01.01.2019 en voor al lopende mondelinge contracten. Ook indien u een contract verlengt na 01.01.2019, bv. een huur van korte duur, moet u er nog geen rekening mee houden.

 

Bron: ondernemingsbank.indicator.be