Als je een huis bouwt of verbouwt, ben je nagenoeg altijd sterk afhankelijk van een aannemer. Maar wat als die nog vóór, tijdens of kort na de werken plotseling failliet gaat?

Belangrijk om te weten is of het faillissement daadwerkelijk is uitgesproken, want pas dan is het een uitgemaakte zaak. Dat achterhaal je in het Belgisch Staatsblad. Daar kom je ook meteen te weten welke curator werd aangesteld door de rechtbank, en met wie je als ‘gedupeerde’ contact kunt opnemen.

Vóór de werken

Heb je een contract getekend maar gaat de aannemer failliet nog vóór de werken zijn begonnen? Dan wil dat niet zeggen dat je contract automatisch stopt en je onmiddellijk met een nieuwe aannemer in zee kunt gaan. Doe je dat wel? Dan riskeer je zelfs een fikse schadevergoeding te moeten betalen.

Het beste wat je kunt doen, is contact opnemen met de curator. In de meeste overeenkomsten staat een clausule waardoor het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt ontbonden als de aannemer daadwerkelijk failliet gaat.

Laat de curator zo snel mogelijk weten dat je gebruik wilt maken van die clausule én vraag hem om formeel te bevestigen dat je het contract kunt verbreken zonder kosten. Pas daarna kun je op zoek naar een andere aannemer. Wellicht loopt je werf vertraging op, want er zijn sowieso wachttijden in de bouwsector.

Heb je al een voorschot betaald? Dan doe je net hetzelfde, maar doe je daarnaast ook een aangifte van je schuldvordering. De kans is echter klein dat je ooit je geld zal terugzien, want in de meeste gevallen zijn er nog heel wat andere schuldeisers die voorrang krijgen. Denk maar aan de fiscus en de RSZ.

Tijdens de werken

Als de aannemer al begonnen is met de bouw- of renovatiewerken, liggen de kaarten helemaal anders. Niet alleen moet je het contract zo snel mogelijk verbreken, maar je moet ook nog eens alle kosten en geleden schade in rekening brengen. Dat doe je best samen met je architect én de curator. Hou wel in je achterhoofd dat terugvorderen niet altijd lukt, en dat je in sommige gevallen de curator nog geld verschuldigd bent voor de uitgevoerde werken.

Nog een tip: als enkel de hoofdaannemer failliet gaat, die samenwerkt met onderaannemers, betaal je enkel het geld dat je nog verschuldigd bent aan de curator. En dus niét aan de ondernemers. Anders loop je het risico om twee keer te moeten betalen, iets wat je ongetwijfeld niet wilt.

Na de werken

Wanneer alle werken voltooid zijn (maar nog niet alle facturen betaald zijn) zal je het resterende bedrag moeten storten aan de curator. Als er kleine zaken niet helemaal afgewerkt zijn, kun je een ‘korting’ vragen. Zodat je nog wat geld in handen hebt om alles tot in de puntjes af te werken. Heb je wel al alles betaald maar heb je achteraf problemen met de uitgevoerde werken? Richt je dan tot de fabrikant of een verdeler. Op de meeste materialen heb je garantie, waardoor het je zelf niets kost om je huis alsnog helemaal in orde te krijgen.

Auteur: EM