Wat hoort nu precies bij “een huis” en wat niet?  Vraag op voorhand wat er is inbegrepen bij de woningoverdracht en wat niet.  Een goede tip: leg het vast in je compromis. Zo is er achteraf geen discussie als de verkoper bijvoorbeeld kachel, gordijnen of tuinverlichting meeneemt…

Inclusief grond en huis …

Als je een huis koopt, is dat normaal gezien alleen het onroerend goed. Zonder de inboedel. Concreet gaat het dan om de grond, het gebouw en de inrichting die je niet kan verwijderen zonder te breken of ze te beschadigen.

… exclusief inboedel

Wat valt er dan wettelijk gezien onder de inboedel? Dat zijn bijna alle roerende zaken in de woning die bij de huishouding horen. Zoals huisraad, stoffering en meubilering. Ook alles wat dient ter versiering.

3 x onroerend

Lijkt duidelijk. Toch is dat in de praktijk niet altijd het geval. En gaan verkopers ervan uit dat bepaalde goederen niet in de aankoopprijs zijn inbegrepen. Dat komt omdat er in het Burgerlijk Wetboek diverse soorten van onroerende goederen staan. Die horen allemaal bij de woningoverdracht. Tenzij je andere afspraken maakt met de verkoper.

Dat vraagt om een extra woordje uitleg. Een goed kan onroerend zijn door zijn aard, door bestemming of door het voorwerp waarop het betrekking heeft.

1. Door aard

Onder de eerste categorie vallen bouwgronden en huizen, maar bijvoorbeeld ook waterleidingen. Zij maken een vast onderdeel uit van het huis waarin ze zijn geïnstalleerd.

2. Door bestemming

De tweede categorie zijn alle roerende voorwerpen die blijvend aan het gebouw verbonden zijn. Een spiegel is bijvoorbeeld blijvend van aard als die in houtwerk zit dat deel uitmaakt van het beschot. Hetzelfde geldt voor een beeld dat in een speciaal daarvoor ontworpen nis staat. En voor alle roerende voorwerpen die met gips, kalk of cement bevestigd zijn.

3. Door voorwerp waarop het betrekking heeft

Voorbeelden van de derde categorie zijn zakelijke rechten die gevestigd worden op een goed, zoals erfdienstbaarheden of vruchtgebruik.

Enkele voorbeelden

  • Verlichting en gordijnen: als ze niet verankerd zijn in het huis, mag de verkoper ze meenemen. Inbouwspots in op maat gemaakte uitsparingen dan weer niet.
  • Traploper: een tapijt waarin bepaalde siermotieven of decoratieve elementen van de woning terugkomen, is volgens de wet een blijvende verbinding. En dus inbegrepen bij de woningoverdracht.
  • Radiatoren of kachels: als ze deel uitmaken van het verwarmingssysteem horen ze bij het huis en de aankoopprijs.

Discussie vermijden = goederen oplijsten

Vermijd discussies. Maak een lijst met goederen die inbegrepen zijn in de aankoopprijs. En voeg die toe in je compromis.

 

Bron: livios