Voortaan krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een digitaal paspoort waarop alle overheidsinformatie over de woning opgeslagen is.

De Vlaamse ministers van Energie, Omgeving en Wonen – Bart Tommelein (Open VLD), Joke Schauvliege (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA) – hebben de Woningpas officieel gelanceerd. Het idee werd ruim een jaar geleden al aangekondigd, maar nu is de invoering ervan een feit.
Het is de bedoeling dat de Vlaamse en lokale overheden al hun beschikbare data en attesten over een woning (of een bouwgrond) digitaal bundelen. Denk aan stedenbouwkundige uittreksels, bodemattesten en energiecertificaten. Maar ook omgevingsinformatie, zoals het ioleringsnetwerk.
Met de Woningpas beschikt de eigenaar van een huis of perceel altijd over de meest actuele stand van
zaken, zonder dat hij die documenten bij de overheid moet opvragen. In een latere fase zal de eigenaar
eigen informatie aan de Woningpas kunnen toevoegen, zoals foto’s van verbouwingswerken.
Elke woningeigenaar zal kunnen inloggen met een persoonlijk token, e-idkaart of via de app Itsme. In
een volgende fase zullen ook kandidaat-kopers of huurders de informatie kunnen raadplegen. Hetzelfde
geldt voor professionals in de bouw, zoals architecten of makelaars.
Homepass bestaat ook
bron: 13-2-2019 Woningpas bundelt alle bouwdocumenten – De Standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181203_04006151 2/2